Integritetspolicy

Här kan du läsa vår integritetspolicy

prisvärt vin från italien (1)

Denna webbplats är en informationskanal för alkoholhaltiga drycker där Vinklubben i Norden AB med organisationsnummer 556969–5504 (”Vinklubben”, ”vi” eller ”oss”) informerar om produkter med alkohol. Eftersom webbplatsen innehåller information om alkoholhaltiga drycker vänder den sig till dig som är över 25 år. Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande integritetsskyddslagstiftning. Det innebär att behandlingen bland annat sker med beaktande av förordning (EU) 2016/679 (”GDPR”) och kompletterande nationell lagstiftning.I denna Integritetspolicy redogör vi för hur vi behandlar dina personuppgifter såsom personuppgiftsansvarig. För mer information om hur vi hanterar cookies, vänligen se vår cookiepolicy.

VILL DU AVREGISTRERA SMS ELLER EPOST?
Skicka ett mail till hej@vinklubben.se så hjälper vi dig!

1. Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och för vilket ändamål?

Vinklubben behandlar dina personuppgifter såsom personuppgiftsansvarig i enlighet med denna Integritetspolicy. Nedan finner du information om ändamålen med den behandling som avses att utföras samt den rättsliga grunden för behandlingen, vilka kategorier av personuppgifter som kan komma att behandlas och, i tillämpliga fall, hur länge personuppgifterna kommer att lagras.

1.1 När du kontaktar oss via e-post eller telefon

Om du kontaktar oss via e-post eller telefon, till exempel för att du har en produktfråga, behandlar vi dina personuppgifter för att kunna kommunicera med dig och besvara/hantera dina eventuella frågor eller ditt ärende.

Vi behandlar dina personuppgifter för vårt berättigade intresse av att hantera och besvara dina frågor/ditt ärende, det vill säga att vi efter noggrant övervägande bedömer att dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter inte väger tyngre och kräver skydd av personuppgifter. Vi behandlar de uppgifter som du har valt att lämna vid kontakttillfället. Exempel på sådana uppgifter är namn, telefonnummer och e-postadress. Om ditt ärende kräver hantering lagras dina uppgifter så länge uppgifterna är nödvändiga för att hantera ditt ärende.

1.2 När du söker arbete hos oss

Vinklubben behandlar dina personuppgifter som du tillhandahåller direkt till oss via e-post eller som vi erhåller från ett anlitat rekryteringsbolag i samband med din ansökan av en tjänst och som samlats in under rekryteringsförfarandet. Vi kan även behandla personuppgifter tillhöriga referenspersoner som du uppgivit i samband med en ansökan och uppgifter som dessa referenspersoner lämnar. Vinklubben behandlar dina personuppgifter för att kunna hantera och administrera rekryteringsprocessen. Vid mottagande av en spontanansökan behandlas dina uppgifter för att se om vi har någon ledig tjänst som passar din profil.

När du ansöker om ett arbete hos oss hanterar vi dina personuppgifter för vårt berättigade intresse att hantera din ansökan och tillsätta en eventuell tjänst. Det innebär att vi efter noggrant övervägande har bedömt att dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter inte väger tyngre och kräver skydd av dina personuppgifter.

Vinklubben behandlar följande personuppgifter om dig som är arbetssökande: namn, adress, telefonnummer, e-postadress, utbildning, kompetenser och tidigare erfarenhet, nuvarande och tidigare arbetsgivare inklusive dina titlar och anteckningar från intervjuer. Vi kan även behandla andra uppgifter som du angivit i ditt personliga brev, CV eller annat dokument.

Personuppgifter som samlas in i samband med en ansökan och inom ramen för en rekryteringsprocess raderas i följande fall om inget annat följer av tillämplig lagstiftning: då rekryteringsprocessen avslutas, om en sökande tackar nej till en tjänst eller när det står klart att sökanden inte kommer att erbjudas en anställning. Om rekryteringsförfarandet leder till en anställning kommer handlingarna att sparas under hela anställningsförhållandet. I vissa fall kan vi be om att få spara din ansökan inför framtida rekrytering. I sådana fall inhämtar vi ditt samtycke till att spara ansökan.

1.3 När du kontaktar oss via sociala medier

Vinklubben har företagssidor på sociala medieplattformarna Facebook och Instagram där Vinklubben tipsar om vinimportörernas viner och mindre lanseringar. Om du interagerar med – eller kontaktar – oss via Vinklubbens företagssidor på sociala medier, till exempel på vår Facebooksida, kommer personuppgifterna att behandlas av oss men även av dessa företag i enlighet med deras integritetspolicy. Vi behandlar dina personuppgifter för att informera om verksamheten – att tillhandahålla nyheter, tips och recensioner som relaterar till vin och mat. Vid eventuella frågor kommer vi att be dig att mejla in ditt ärende till vår e-post hej@vinklubben.se. Vi behandlar endast ditt profilnamn vid interaktion med vårt konto och övrig information som du delar med/lämnar till oss

Vinklubbens behandling av dina personuppgifter sker för vårt berättigade intresse av att kunna kommunicera med dig och tillhandahålla information om vår verksamhet och tipsa samt ge recensioner som relaterar till vin och mat, det vill säga att vi efter noggrant övervägande bedömer att dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter inte väger tyngre och kräver skydd av personuppgifter.

Vi granskar regelbundet kommentarer på våra företagssidor i sociala medier. Kommentarer som exempelvis behandlar känsliga personuppgifter eller där innehåll kan uppfattas som kränkande eller stötande tas bort.

1.4 När du registrerar dig för vårt nyhetsbrev

När du anmäler dig till vårt nyhetsbrev kommer vi att behandla din e-postadress för att kunna skicka ut nyhetsbrev till dig som prenumerant via e-post för att informera om nyheter, tips och recensioner som relaterar till vin och mat.

Dina uppgifter behandlas baserat på att du har samtyckt till behandlingen. Vi sparar dina uppgifter tills du väljer att återkalla ditt samtycke. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke, antingen genom att kontakta oss via e-post till hej@vinklubben.se eller genom att avregistrera dig enligt instruktionerna i det utskick du har fått. Har du samtyckt till cookies kan du alltid återkalla dessa genom att klicka på knappen bredvid: Återkalla samtycke

1.5 När du besöker vår webbplats

Vinklubben använder cookies, tilläggsprogram (plug-in), pixlar eller andra spårningsverktyg på vår webbplats. Vi använder även webbanalys- eller statistikverktyg som tar emot och i serverloggar sparar information om webbläsaren, din enhets ID-nr, i vissa fall använt IP-nummer, datum och tid för registrering, och i förekommande fall även platsinformation om var din enhet finns. Dessa uppgifter är anonymiserade och/eller lagras och används på ett anonymiserat sätt utan att kopplas direkt till dig som person. Om du med din enhet tidigare besökt någon annan av de webbtjänster som Vinklubben i Norden AB står bakom kan vi även i samband med det ha samlat in vissa data om din enhet.

Som besökare kan du välja om du vill samtycka till placeringen av vissa typer av cookies såsom statistik och marknadsföring. För strikt nödvändiga cookies som är nödvändiga för att du såsom besökare ska kunna använda vår webbplats och för att säkerställa webbplatsens funktionalitet krävs inget samtycke utan dessa placeras automatiskt när du besöker vår webbplats eller en viss funktion. Vinklubben behandlar personuppgifter som samlas in genom nödvändiga cookies med stöd av den rättsliga grunden intresseavvägning där Vinklubbens intresse av att kunna upprätthålla webbplatsens funktionalitet och säkerhet väger tyngre än besökarens rätt att inte få sin information behandlad.

Vad för typ av cookies som vi använder, inklusive cookies från tredje parter som vi samarbetar med, samt hur du gör för att neka cookies eller radera tidigare sparade cookies, kan du läsa om på https://www.vinklubben.se/cookies.

Hur insamlade uppgifter används, ändamål och rättslig grund för behandlingen

Uppgifterna som du själv lämnar till oss används för att registrera och administrera ditt medlemskap, såsom att kommunicera med dig och lämna information om nyheter, förändringar, uppdateringar, utvärderingar, analyser och undersökningar och annat som är relevant för och förbättrar din användning av Tjänsten som medlem. För detta ändamål är den rättsliga grunden att vi behöver utföra behandlingen för att administrera medlemskapet och fullgöra det avtal mellan oss som medlemskapet innebär. Insamlade och sparade uppgifter används även för analys och statistik i syfte att utveckla, förbättra, underhålla och skydda Tjänsten och vår servermiljö samt för marknadsföringsändamål, vilket kan inbegripa att, baserat på urval och selektering, utforma, anpassa och skicka reklam, förmånserbjudanden och andra utskick som är relevanta och utformade efter mottagarens intressen, preferenser och behov (profilering). För sådana ändamål kan vi även överföra uppgifterna vidare till användning av andra företag inom den koncern som vi tillhör, våra partners, eller andra företag som vi samarbetar med. Den rättsliga grunden för dessa ändamål är att behandlingen är nödvändig för det berättigade intresse vi har av att kunna använda uppgifterna för marknadsföringsändamål och bl.a. höja användarupplevelsen av Tjänsten och skapa intäkter nödvändiga och en förutsättning för att kunna bedriva, utveckla och tillhandahålla Tjänsten kostnadsfritt på det sätt som vi gör, i våra användares och medlemmars intresse. Detta intresse anser vi väga tyngre än integritetsintresset, med beaktande av sättet för, omfattningen och effekterna av behandlingen, vad våra medlemmar och användare av Tjänsten rimligen har för förväntningar på hur vi kan komma att använda personuppgifterna samt den rätt som alltid finns att motsätta sig att uppgifterna används för direktmarknadsföring och/eller profilering, eller att avsluta sitt medlemskap och begära radering av sina personuppgifter.

Genom att bli medlem och godkänna Vinklubbens Användarvillkor (Användarvillkor) och det som sägs i denna information, lämnar du ditt samtycke till att vi, annat bolag inom Vinklubben i Norden AB, eller någon av våra samarbetspartners skickar marknadsföring till dig via elektronisk post eller sms. Du har alltid rätt att när som helst meddela oss att du motsätter dig att ta emot marknadsföring via e-post eller sms, eller att dina uppgifter annars används för direktmarknadsföring, inklusive profilering som har samband med sådan marknadsföring, genom att klicka på avsluta prenumeration i ett meddelande eller kontakta oss på hej@vinklubben.se.

2. Hur lagras personuppgifterna?

Vi behandlar endast dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas, till exempel för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden gentemot dig och så länge som uppgifterna behöver behandlas enligt givna lagringstider och andra lagstadgade syften. Därefter raderas eller avidentifieras uppgifterna så att de inte längre kan kopplas till dig. För mer detaljerad information avseende lagringstider se avsnitt 1.

Dina personuppgifter skyddas genom såväl organisatoriska som tekniska säkerhetsåtgärder. Dessa åtgärder används för att lagra, behandla och kommunicera uppgifterna på ett säkert sätt.

3. Överförs personuppgifterna till andra företag?

I de fall det är nödvändigt delar vi dina personuppgifter med företag som på ett eller annat sätt är underleverantörer till oss. Dessa underleverantörer kallas för personuppgiftsbiträden. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar personuppgifter för vår räkning och enligt våra instruktioner. Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med:

IT-tjänster: För att kunna bedriva vår verksamhet använder vi oss av en leverantör som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar.

Rekryteringstjänster: I vissa fall anlitar vi företag som hanterar våra rekryteringsprocesser enligt våra instruktioner.

Nyhetsbrev: Om du har valt att prenumerera på vårt nyhetsbrev kommer din e-postadress att delas med vår leverantör av nyhetsbrevet.

Om vi delar dina personuppgifter med personuppgiftsbiträden sker det endast för de ändamål vi har angivit. Vi kontrollerar samtliga personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de kan lämna tillräckliga garantier för säkerhet och tystnadsplikt avseende personuppgifter. Vi har skriftliga avtal med alla personuppgiftsbiträden där de garanterar säkerheten för de personuppgifter som behandlas och åtar sig att följa våra säkerhetskrav samt begränsningar och krav som gäller internationell överföring av personuppgifter.

Om du interagerar med – eller kontaktar – oss via Vinklubbens företagssidor på sociala medier, till exempel på vår Facebooksida, kommer personuppgifterna att behandlas av oss men även av dessa företag i enlighet med deras integritetspolicy.

4. Överförs personuppgifterna till andra länder?

Vinklubben strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EES. För det fall en överföring sker till ett land utanför EU/EES kommer Vinklubben att tillse att detta sker: i) till ett land som har en adekvat skyddsnivå, eller ii) att lämpliga skyddsåtgärder har vidtagits för att säkerställa att dina rättigheter skyddas och förse dig med relevant information. Sådana lämpliga skyddsåtgärder kan vara att Vinklubben tillser att parterna (dataexportören och dataimportören) har ingått EU- kommissionens standardavtalsklausuler för internationella överföringar och vidtagit ytterligare åtgärder. Du kan be om en kopia på sådana lämpliga skyddsåtgärder genom att kontakta oss via e-post hej@vinklubben.se

Sociala medier: Publicering i sociala medier innebär att en överföring av dina personuppgifter, till exempel din e-postadress, kommer att ske till ett tredje land utanför EU/EES-området. Överföringen kommer att ske i enlighet med gällande integritetsskyddslagstiftning inklusive GDPR. I det tredje landet gäller dock inte GDPR, vilket kan innebära en ökad risk i integritetshänseende avseende bland annat möjligheten för myndigheter i tredje landet att få tillgång till dina personuppgifter och för dina möjligheter att utöva kontroll över personuppgifterna. Överföringen är nödvändig för att du ska kunna kontakta oss i sociala medier.

Cookies och liknande tekniker: Om du godkänner cookies och andra liknande tekniker för marknadsföring och/eller analys, så som Facebook-pixeln eller Google Analytics, kan dina personuppgifter komma att överföras till tredje land. För att avbryta framtida överföringar till tredje land kan du blockera samtliga cookies via inställningarna i din webbläsare eller återkalla ditt samtycke om du har samtyckt till sådana cookies genom att. Mer information om hur du blockerar cookies finns på webbläsarens hjälpsidor. Du kan också läsa mer om cookies och liknande tekniker i vår cookiepolicy.

5. Vilka rättigheter har jag som registrerad?

Om du har frågor gällande Vinklubbens behandling av personuppgifter eller vill åberopa dina rättigheter som beskrivs nedan, kan du kontakta oss via e-post till hej@vinklubben.se eller via de kontaktuppgifter som anges nedan.

Rätt till tillgång (registerutdrag)

Du har rätt att få reda på om vi behandlar dina personuppgifter och få en kopia av de uppgifter som vi behandlar om dig (s.k. registerutdrag). En begäran om rätten till tillgång (registerutdrag) ska ske skriftligen till hej@vinklubben.se När vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa en effektiv hantering av din begäran och att informationen lämnas till rätt person.

Rätt till rättelse eller komplettering

Du har rätt att få eventuella felaktiga personuppgifter om dig själv rättade. Du har även rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter. När du upptäcker att det finns fel i den information vi har registrerat om dig eller för det fall du vill komplettera ofullständiga personuppgifter kan du kontakta oss per e-post till hej@vinklubben.se för att få dina uppgifter rättade eller kompletterade.

Rätt till radering

Du har också rätt att begära radering av samtliga eller några av dina personuppgifter som vi behandlar om dig i följande fall: i) det kan vara om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller på annat sätt behandlas, ii) om du återkallar ditt samtycke och det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen, iii) om du invänder mot en intresseavvägning vi har gjort och det saknas berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre, iv) om du har invänt mot behandling för direktmarknadsföringsändamål, v) om personuppgifterna behandlats på ett olagligt sätt, vi) om personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse som vi omfattas av, eller vii) personuppgifter har samlats in om ett barn under 13 år som du har föräldraansvar för och insamlandet av personuppgifter har skett i samband med erbjudande av informationssamhällets tjänster.

I den utsträckning det är nödvändigt att fortsätta behandlingen av dina personuppgifter, till exempel att uppfylla våra lagliga skyldigheter eller för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, är vi inte skyldiga att ta bort dina personuppgifter. Detta gör att vissa uppgifter kan lagras till dess att vi inte längre är skyldiga att behandla dem. Vi kommer dock upphöra med vår kommunikation (direktmarknadsföring/nyhetsbrev) till dig efter att du önskat bli raderad.

Rätt till begränsning

Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. En begränsning kan göras av flera anledningar och innebär att personuppgifterna, med vissa undantag, bara får behandlas genom att lagras.

Om du bestrider att personuppgifterna vi behandlar är korrekta kan du begära en begränsad behandling under den tid vi arbetar med att kontrollera huruvida personuppgifterna är korrekta.

Om behandlingen är olaglig och du inte vill att uppgifterna ska raderas kan du begära en begränsad behandling.

Om vi inte längre behöver dina personuppgifter för ändamålen med behandlingen men du behöver uppgifterna vi har om dig för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. I dessa fall kan du begära begränsad behandling av uppgifterna hos oss.

Om du har invänt mot en intresseavvägning av berättigat intresse som vi har gjort som rättslig grund för ett ändamål. Då kan du begära begränsad behandling under den tid vi arbetar med att kontrollera huruvida våra berättigade intressen väger tyngre än dina intressen av att få uppgifterna raderade.

I det fall behandlingen har begränsats enligt någon av situationerna ovan får vi endast, utöver själva lagringen, behandla uppgifterna för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, eller för att skydda någon annans rättigheter eller för att du har lämnat ditt samtycke.

Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling

Du har rätt att när som helst göra invändning mot vår behandling av dina personuppgifter som bygger på en intresseavvägning som laglig grund med hänvisning till dina personliga omständigheter. En fortsatt behandling av dina personuppgifter kräver att vi visar ett berättigat skäl för den aktuella behandlingen som väger tyngre än dina personliga omständigheter, övriga intressen, rättigheter och friheter. I annat fall får vi endast behandla uppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk. Om dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring har du rätt att när som helst invända mot behandlingen och vi har ingen rätt att fortsätta att behandla dina personuppgifter för sådana ändamål.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att begära att få de personuppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss som vi behandlar för att fullgöra ett avtal med dig, eller baserat på ett samtycke, överförda till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportabilitet). En förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske automatiserat.

Rätt att avstå från marknadsföringsutskick

Du har rätt att när som helst avstå från att ta emot marknadsföringsutskick/nyhetsbrev som vi skickar till dig via exempelvis e-post. För att avstå helt från sådana utskick kan du antingen avregistrera dig genom att följa länken direkt i utskicket eller genom att skriva till oss på hej@vinklubben.se

Rätt att återkalla samtycke

Du har rätt att när som helst återkalla ditt lämnade samtycke, antingen genom att kontakta oss via e-post till hej@vinklubben.se eller genom att avregistrera dig enligt instruktionerna i det e-postutskick du har fått. Har du samtyckt till cookies kan du alltid återkalla dessa genom att klicka härRätt att klaga

Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter bristfälligt eller i strid med GDPR har du rätt att lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. För mer information och kontaktuppgifter, vänligen se www.imy.se.

Rätt att motsätta sig direktmarknadsföring och profilering, återkallelse av samtycke (i förekommande fall)

Du har alltid rätt att motsätta dig att dina uppgifter används för direktmarknadsföring, inklusive profilering som har samband med sådan marknadsföring, se länk i punkt 2 ovan. I den utsträckning som vi behandlar personuppgifter och detta grundar sig på ditt lämnade samtycke, har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke.

6. Ändringar i Integritetspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att när som helst göra ändringar i Integritetspolicyn. Vissa förändringar kan kräva att du meddelas och att du ges möjlighet att lämna ditt samtycke till en ny behandling innan behandlingen påbörjas. Vi rekommenderar att regelbundet granska denna Integritetspolicy. Den senaste versionen finns alltid på vår webbplats.

7. Kontaktuppgifter

Vinklubben är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter i enlighet med vad som nämns ovan. Om du har frågor om Integritetspolicyn eller vår verksamhet i övrigt är du välkommen att kontakta oss

Vinklubben i Norden AB
Org. nr: 556969-5504
Vegagatan 14, c/o Convendum
113 29 Stockholm
Telefonnummer: 070-30 300 29
E-postadress: hej@vinklubben.se
Senast uppdaterad: 2023-02-17

VILL DU AVREGISTRERA SMS ELLER EPOST?
Skicka ett mail till hej@vinklubben.se så hjälper vi dig!

Viner vi tror du gillar